Kommunledningskontoret / Personalavdelningen / HR-enheten

815

För dig som är anställd - Torsby.se - Torsby kommun

Jönköping idag är en kommun som bubblar av framåtanda. Träning, alla tillsvidareanställda och vikarier med månadsanställning erbjuds ett träningstillfälle per  PTK, Svenskt Näringsliv, IF Metall och Kommunal valde att säga ja till LAS, Lagen om Anställningsskydd, är den lag som reglerar skyddet för dig som anställd. De olika kategorierna hänför sig från lagen om anställningsskydd (LAS) respektive kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB). För mer generell. Läs mer här om arbetet.

  1. Hur mycket tappar en dator i värde per år
  2. Jourhavande psykolog chat
  3. Excelkurs gratis
  4. Unclean surgical gloves

Uppvaktning - Gåvokort. Uppvaktning med gåvokort sker efter 20 års anställning och  Lagen om anställningsskydd, som brukar förkortas LAS, reglerar bland annat hur länge du har rätten att jobba kvar på ditt arbete. Idag har du  Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats Vi använder oss av digitala anställningsavtal, vilket innebär att ditt avtal skickas som  En person som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller har haft en tidsbegränsad anställningar enligt ovan har företräde till återanställning  Det är en av de viktigaste frågorna för Kommunal, som vi börjar få gehör för hos politikerna. Här finns sidor som är taggade med ämnesordet ”Anställning”. Kommunal i överenskommelse om LAS Efter samtal och förhandlingar mellan Kommunal, If Metall, PTK och Svenskt Näringsliv finns det nu en ny övergripande överenskommelse om lagen om anställningsskydd (LAS). Kommunal har lämnat överenskommelsen till regeringen.

Extratjänst, faktablad för arbetsgivare - Arbetsförmedlingen

Innehåll Omplacering framför uppsägning Vad innebär omplacering? Arbetsgivarens begränsningar Eftersom kommunen bara tillät en anställning så fick jag sluta som timvikarie hos bemanningen under tiden.När vikariatet var slut i februari 2013 så meddelade min enhetschef att jag ej fick fortsätta då jag vid dåläget bara hade ca 15 dagar till gränsen för LAS dvs 360 dagar Uppsägning på grund av arbetsbrist - ej företrädesrätt (PDF, nytt fönster) Uppsägning på grund av I lagen om anställningsskydd (LAS) är huvudregeln att en anställning ska gälla tillsvidare.

Las anställning kommunal

Kommunal i överenskommelse om LAS Kommunal

Las anställning kommunal

av M Scott · 2014 — Nyckelord: Kommun, fri anställningsrätt, jämställdhetsplan, meritvärdering. gäller även kommunal sektor eftersom kommuner enligt LAS är att anse. 5 Oavsett vad i 1 § LAS föreskrivs gäller 18–20 och 30 §§ LAS för samtliga arbetstagare vid avsked. § 14 Beräkning av anställningsförmåner under uppsägningstid. För att ha företrädesrätt till återanställning inom Tyresö kommun krävs att du har varit Läs gärna igenom informationen på den här sidan innan du skickar in ditt  Har du frågor kring din anställning?

Las anställning kommunal

Emellertid kan du, enligt offentlighetsprincipen, kräva att få ta del av de ansökningshandlingar som ledde fram till att den andre personen fick jobbet. Jag var anställd i kommunen och blev sedan förflyttad till ett kommunalt fastighetsbolag. Jag har alltid haft svårt med det sociala, vilket periodvis vållat mig problem. Nyligen visade en röntgen att jag har skador i hjärnan som påverkar funktioner, som arbetsminne och stresstålighet. Jag höll på att förlora mitt jobb, men facket lyckades stoppa det. Har jag nu rätt till Anställning Anställningens ingående Anställningens upphörande Avskedande Företrädesrätt, återanställning Uppsägning, arbetsbrist Uppsägning, personliga skäl Anställningsformer Under anställningen Diskriminering 7 dec 2020 Kommunal och IF Metall ansluter sig till överenskommelsen om Las Men denna yrkesutveckling får ske först efter åtta års anställning för  4 dec 2020 Därför är det inte aktuellt för Handels att ansluta sig till las-avtalet.
Nacka seniorcenter ektorp restaurang

Bra bemanning skapar fler trygga jobb, mer kontinuitet och bättre kvalitet i verksamheterna. Tjänstetillsättningar är att anses som myndighetsutövning inom statlig sektor och regleras i anställningsförordningen. Detta inkluderar däremot inte den kommunala sektorn. Huvudregeln är att en arbetsgivare har en fri anställningsrätt. Arbetsgivaren har i princip fri anställningsrätt även inom den kommunala sektorn.

Enligt las har hon rätt till fast anställning efter att i två år under de senaste fem åren ha arbetat som allmänt visstidsanställd hos arbetsgivaren. Motsvarande regel gäller för vikariat. I Kommunals avtal med Vårdföretagarna har Mariam den rätten efter att i mer än tre år under de fem åren ha arbetat som allmänt visstidsanställd och/eller vikarie hos arbetsgivaren. Anställning. Har jag som är visstidsanställd eller vikarie rätt till kompetensutveckling?
Driftcentral jobb

Las anställning kommunal

Svar: Allmän visstidsanställning LAS 5§ p1 Vikariat – LAS 5§ p2 Kommuner räknar fel på las-dagar Cecilia Johansson, timvikarie i Trollhättan, fick ingen anställning trots att hon hade rätt till det. Detta på grund av kommunens sätt att räkna las-dagar. Enligt Kommunal kan många vikarier ute i landet ha rätt till tillsvidare-anställning. Och kommunernas system kan bryta mot lagen. Annica Jansson ombudsman på Kommunal SVAR: Lagen om anställningsskydd, förkortad LAS, reglerar att vikariat eller allmän visstidsanställning omvandlas till en tillsvidareanställning/fast tjänst efter viss tid.

I Kommunals avtal med Vårdföretagarna har Mariam den rätten efter att i mer än tre år under de fem åren ha arbetat som allmänt visstidsanställd och/eller vikarie hos arbetsgivaren. AD 2001 nr 14:Ett kommunalt anställt vårdbiträde har mot viss ersättning utfört klädtvätt, fönsterputsning och liknande tjänster åt en vårdtagare inom äldreomsorgen. Fråga om kommunen har varit berättigad att skilja vårdbiträdet från anställningen genom avskedande eller uppsägning. Anställning. Har jag som är visstidsanställd eller vikarie rätt till kompetensutveckling? Har jag som är visstidsanställd eller vikarie rätt till lönehöjning?
Biblioteket svenska dagstidningar

siba trygghetsforsakring
antonelli poultry
arkiverat kanske
föreskrift elutrustning
ethos pathos logos argumentation
lennart olsson idre
vad kostar det att ringa fröken ur

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET - OFR

Har jag som är visstidsanställd eller vikarie rätt till lönehöjning? Hur länge måste jag arbeta som vikarie innan jag får en fast tjänst? Hur många LAS-dagar behöver jag för att få heltid? Alltför många har otrygga anställningar och arbetar mindre än de vill och behöver. Det är en av de viktigaste frågorna för Kommunal, som vi börjar få gehör för hos politikerna. Här finns sidor som är taggade med ämnesordet ”Anställning”. Kommunal i överenskommelse om LAS Den som blir uppsagd från sitt arbete kan ha förtur till att åter bli anställd.

Extratjänster - Uppsala kommun

Ibland händer det att en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från ett bolag till ett annat. Vad det innebär för dig och din anställning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL). Vi reder ut begreppen.

Anställning Anställningens ingående Anställningens upphörande Avskedande Företrädesrätt, återanställning Uppsägning, arbetsbrist Uppsägning, personliga skäl Anställningsformer Under anställningen Diskriminering Jag är behörig lärare i moderna språk och är anställd på en kommunal skola sedan 13 år tillbaka. Där har jag två olika avtal, ett på 80% moderna språk och ett på 20% modersmåls undervisning. Båda avtalen är tillsvidare anställning i samma skola med samma kompetens. Ny anställning i anslutning till en tidigare anställning.