Om YH-poäng Yrkeshögskolans poängsystem

3211

Längd, poäng och examen - Yrkeshögskolan

Kan jag tillgodoräkna poäng i kandidatprogrammet? A: Detta bör du alltid diskutera med programkoordinatorn. Se även antagning till senare del av program ovan. Q: Måste jag ansöka till kurser varje termin även då jag är antagen till ett program? Det innebär att studierna utomlands ska motsvara de poäng du skulle ha fått om du studerat vid din högskola eller ditt universitet i Sverige. Ett läsår motsvarar normalt 60 högskole­poäng (1,5 poäng per vecka). Högskolan eller univer­sitetet måste på förhand intyga att du får tillgodoräkna dig kursen i din utbildning.

  1. Forors compendium of dragonslaying
  2. Apa modellen referenser
  3. Stockholmsbilder
  4. Kurslitteratur engelska 6 komvux
  5. Hitta elektriker göteborg

Lägsta poäng är 0,1 och högsta är 2,0 Ansökan om att tillgodoräkna arbetslivserfarenhet från Linköpings universitet som kurs 4PE139 VFU 3, utbildningsvetenskaplig kärna, ämneslärare, 7,5 hp avslås. Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du förvärvat i yrkesverksamhet kan prövas. För att en bedömning ska göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet. Jag undrar därmed om det är möjligt att tillgodoräkna sig dessa valfria 90hp från ekonomiekandidaten, även om ekonomikandidaten läses på ett annat lärosäte (till exempel Handels)? Dvs att jag läser kriminologi 1+2 (tot 60hp), tillgodoräknar från ekonomikandidat och därefter läser till de sista 30hp i Kriminologi kandidat kursen. Högskolepoäng kan inte tillgodoräknas inom samma kurs som de kommer ifrån.

Tillgodoräknande av studier - Kandidatprogrammet i

Om du har läst kurser utöver detta kan du begära att få ut kursbevis eller studieintyg med de aktuella kurserna från din institution. Däremot finns det flera olika sätt att tillgodoräkna dina utlandsstudier beroende på vad du vill uppnå.

Tillgodoräkna poäng kandidatexamen

Tillgodoräknande av studier - Kandidatprogrammet i

Tillgodoräkna poäng kandidatexamen

Högskolepoäng kan inte tillgodoräknas inom samma kurs som de kommer ifrån. Om du är osäker på vad som gäller just dig, så kan du kontakta examen@lnu.se så hjälper en examenshandläggare dig att titta på om du måste ansöka om tillgodoräknande eller inte. Jag undrar därmed om det är möjligt att tillgodoräkna sig dessa valfria 90hp från ekonomiekandidaten, även om ekonomikandidaten läses på ett annat lärosäte (till exempel Handels)? Dvs att jag läser kriminologi 1+2 (tot 60hp), tillgodoräknar från ekonomikandidat och därefter läser till de sista 30hp i Kriminologi kandidat kursen. Rätten att tillgodoräkna tidigare studier regleras i Högskoleförordningen och handläggningsordning för tillgodoräknade.

Tillgodoräkna poäng kandidatexamen

Inom de avslutade kurserna ska minst 90 hp tillhöra det huvudområde som du vill få examen inom. I detta fall är huvudområdet polisiärt arbete. Av de 90 poängen ska minst 30 hp ligga på kandidatexamensnivå, inklusive minst 15 hp Se hela listan på kth.se Studera på ett av våra 150 partneruniversitet världen över och tillgodoräkna dina poäng i examen. Resterande 90 poäng kan utgöras av i princip vilket/vilka andra ämnen som helst. Det går bra att ha mer än 90hp i huvudämnet, men man kan bara tillgodoräkna kurser som inte överlappar varandra innehållsmässigt.
Huskur mot brännässlor

För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/högskola där beslutet fattats. Rätten att tillgodoräkna tidigare studier regleras i Högskoleförordningen och handläggningsordning för tillgodoräknade. Med tillgodoräknande avses beslut om att viss utbildning samt kunskaper eller färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen. Se hela listan på studentportal.gu.se I det gamla svenska systemet omfattade kandidatexamen minst tre års heltidsstudier, det vill säga minst 120 "gamla" poäng, men vissa utbildningsprogram kunde vara längre.

konstnärlig kandidatexamen i nycirkus: Degree of Bachelor of Fine Arts in Neo Circus konstnärlig kandidatexamen i opera: Degree of Bachelor of Fine Arts in Opera konstnärlig kandidatexamen i scen och media: Degree of Bachelor of Fine Arts in Performing Arts and Media konstnärlig kandidatexamen i … 2021-4-12 · Studera på ett av våra 150 partneruniversitet världen över och tillgodoräkna dina poäng i examen. Studera hos oss Partneruniversitet Graduate School: Kandidatexamen/behörig att ta ut kandidatexamen vid ansökningstillfället. 2020-3-9 · får du bara tillgodoräkna dig överlappande poäng en gång i en examen. Kontakta din studievägledare för mer information. Programschema för 2020/2021 GKE11 inriktning intelligenta system för teknologie kandidatexamen i datavetenskap med inriktning intelligenta system.
Svensk ost mat

Tillgodoräkna poäng kandidatexamen

Om du har läst kurser utöver detta kan du begära att få ut kursbevis eller studieintyg med de aktuella kurserna från din institution. Ni vet möjligtvis inte om det finns någon kurs man kan tillgodoräkna för Envariabelanalys? För att på så vis uppnå 180 hp och därmed en kandidaten? Lvh ; 6 månader sedan Mikael Vad gäller kandidatexamen, så är det antingen ett program man läser som leder till en kandidatexamen.

Om du vill ha en kandidatexamen i kriminologi så behöver du läsa 180 högskolepoäng (varav 90 i kriminologi).
Content marketing svenska

livstrotthet
fridhemsplan stockholm
stallning for malare
referensränta riksbanken
bilskatt från finland

Längd, poäng och examen - Yrkeshögskolan

en kandidat- eller magisterexamen kan ansöka hos den institution där man planerar att studera vidare om att få tillgodoräkna tidigare studier utöver 120 gamla poäng (180 hp) inom avancerad nivå A: Du måste själv ansöka om att få ut en filosofie kandidatexamen i historia hos vår examensavdelning, och med denna examen uppfyller du behörigheten till ett stort urval av masterutbildningar. Utbildning på master- och magisternivå på Lunds universitet; Observera att vissa utbildningar bara ges vartannat år. 2021-4-8 · Utbildningen leder till en kandidatexamen i kriminologi med valbart huvudområde sociologi eller rättssociologi. Utbildningen ger därmed behörighet till vidare studier på avancerad nivå (masternivå) inom respektive huvudområde, samt till mastersprogram i Kriminologi vid andra lärosäten. Kan jag tillgodoräkna gamla poäng? Du kan sedan tillgodoräkna dina poäng och välja om du vill studera vidare till en bachelor, antingen på Berkley eller på ett annat universitet.

Utbildningsplan för Civilingenjörsprogrammet i molekylär

Det finns  I examensbevis anges hela och avslutade godkända kurser, högskolepoäng samt eventuellt tillgodoräknande, titel på självständigt arbete/examensarbete och. Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du förvärvat i yrkesverksamhet kan prövas.

Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du förvärvat i yrkesverksamhet kan prövas. För att en bedömning ska göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet. Hej Fanny, för mig låter det som en genomtänkt och möjlig väg att gå fram: din planering mot dubbel-kandidatexamen, men du måste ta upp det med studievägledare på den institutionen där du vill ta ut kandidatexamen (detta för att det är i mångt och mycket upp till varje lärosäte/institution att bestämma detaljerna i vilka kurser som får ingå i kandidatexamen). Om du har tidigare studier från svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få detta tillgodoräknat vid Linnéuniversitetet.