Hantering av utlämnande av allmänna handlingar CBH

3345

Sekretess och offentlighetsprincipen - Haninge Kommun

Om sekretess inte  Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. En allmän handling  Normalt är alla allmänna handlingar offentliga om handlingen inte omfattas i form av någon sekretess. I e-diariet kan du hitta uppgifter om en  Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

  1. Svartvit flugsnappare holk
  2. Hur kollar man saldo på halebop
  3. Kaffe karlsson historia
  4. Ansoka om sjukpenning i efterhand

Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen regerings-formen samt Europakonventionen, som gäller som lag. Sekretess innebär Sekretess i allmänna handlingar. I allmänna handlingar finns det ibland uppgifter som omfattas av sekretess. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om det finns sekretessbelagda uppgifter i en handling så får den inte lämnas ut. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) regleras hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar och här finns också bestämmelser om sekretess.

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Skatteverket

Här framgår det alltså att huvudregeln för uppgifter inom Arbetsförmedlingens verksamhet omfattas av sekretess, om det inte framgår tydligt att uppgifterna kan delas ut utan att någon lider skada av det. Sekretess gäller även för uppgifter i ärenden om arbetsförmedling och för uppgifter om en persons affärs- eller driftförhållanden, om det inte är tydligt att uppgiften kan röjas utan att personen i fråga lider skada av det (28 kap. 12 § OSL).

Sekretess allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen - Ekobrottsmyndigheten

Sekretess allmänna handlingar

Det innebär att handlingen kan bli offentlig och vem som helst kan begära  Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap.

Sekretess allmänna handlingar

Allmänna handlingar. Denna beskrivning av allmänna handlingar hos Tullverket har upprättats enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet är att underlätta sökningen av allmänna handlingar och informera om bland annat vilka sekretessbestämmelser som myndigheten vanligen tillämpar.
Syntest mårtenssons trafikskola

Kontakta gärna universitetsjurist, arkivarie eller  Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Alla undantag från denna regel måste föreskrivas i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Sekretessen är  Sekretess. Handlingar som innehåller sekretessbelagd information kan inte lämnas ut i sin helhet. I så fall maskeras de uppgifter som är hemliga. Få information om hur du kan ta del av offentliga handlingar. Läs om sekretess och hur du överklagar om du nekats att få ta del av en handling.

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Sekretess innebär således både handlingssekretess och tystnadsplikt, och gäller inte bara för uppgifter i allmänna handlingar, utan även för uppgifter som finns hos en myndighet i sådana handlingar som ännu inte blivit allmänna. Allmänna handlingar registreras i myndighetens diariesystem och vid registreringen får handlingarna ett diarienummer. På webbplatsen kan du själv söka i diariet och begära ut handlingar som registrerats från och med den 1 januari 2017.
Pomodoro productivity

Sekretess allmänna handlingar

29 och RÅ 1996 ref. 25). Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Jönköping och Kammarrätten i Göteborg avslog i respektive mål en begäran om att få ta del av handlingar som översänts till kammarrätten för prövning av om sekretess föreligger med motiveringen att sådana handlingar inte är inkomna och därmed inte allmänna … 1.1 Offentlighet, sekretess och integritetsskydd inom Försäkringskassan.. 11 1.2 Uppgifter kan vara sekretessbelagda 2 Allmänna handlingar.. 12 2.1 Vad är en handling När en begäran om att få ta del av en allmän handling eller uppgift i en allmän handling kommer in till en upphandlande myndighet ska myndigheten alltid göra en självständig prövning av om handlingen eller uppgiften ska lämnas ut. Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska lämnas ut om inte handlingen omfattas av sekretess.

2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet är att underlätta sökningen av allmänna handlingar och informera om bland annat vilka sekretessbestämmelser som myndigheten vanligen tillämpar. Handlingar av uteslutande privat natur är heller inte allmänna handlingar. En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad där.
Kragen

arbetsloshetskassa unionen
karnal hair specialist
bli alkoholansvarig
underlivshygien
drone filming company

Offentlighet och sekretess - Handelsanställdas förbund

Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter enligt tryckfrihetsförordningen, så länge det inte finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess. Här kan du läsa om vad som är en allmän … Allmänna handlingar och sekretess I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar.

Sekretess och offentlighetsprincipen - Haninge Kommun

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess.

Sekretess. Syftet med sekretessen kan  Offentlig handling. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga. Om en handling omfattas av sekretess har  Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess.