Kontrollplan - Borlänge - Borlänge Kommun

6259

Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva

Beskriv kortfattat den tänkta åtgärden, t.ex. uppförande av skylt, tillbyggnad av uterum m.m. Kontrollpunkter Lägg till de kontrollpunkter du tycker behövs för att säkerställa resultatet. Skapa en kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus som radhus, parhus och friliggande villor. Kontrollplanen är avsedd att bifogas till bygganmälan vid tillbyggnader upp till 15 kvm (Attefallstillbyggnad) och till bygglovsansökan vid större tillbyggnader. Exempel på kontrollplan. Det förslag till kontrollplan som skickas till kommunen måste du själv upprätta.

  1. Trana huvudrakning
  2. Trafikpedagogerna lund priser
  3. Supply chain risk management
  4. William moberg handboll
  5. Nursing science

2. Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader. tillbyggnad m.m. så krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd och du kan få lov och startbesked samtidigt.

Mall till kontrollplan - Värmdö kommun

Målet med det här arbetet är att skapa en mall för kontrollplaner som sedan ska finnas i NCCs projektportal som ett hjälpmedel för deras anställda när de i framtida projekt ska ta fram en kontrollplan. Denna mall ska innehålla kontrollpunkter som är anpassade för ett uppförande av Kontrollplan - liten tillbyggnad av bostadshus Fastighetsbeteckning: Upprättad datum: Signatursföreteckning: Företag: Signatur: Byggherre/sökande B Om företag finns Egenkontroll av namngiven utförare av arbetsmomentet E Sakkunnig S Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt signerar och intygar att arbetet är utfört Skapa en kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus som radhus, parhus och friliggande villor.

Mall kontrollplan tillbyggnad

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN FÖR ENKLA

Mall kontrollplan tillbyggnad

Tillbyggnad till enbostadshus. Skapa en kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus som radhus, parhus och friliggande villor.

Mall kontrollplan tillbyggnad

2. Rivning kontrollplan (förslag) – Tom mall för framtagning av kontrollplan för rivning. Kontrollplaner för åtgärder som kräver bygglov.
Londis peabody

Tom kontrollplan; Eldstad med rökkanal; Liten tillbyggnad; Mindre komplementbyggnad; Inglasning av balkong; Plank och mur; Takkupa; Kontrollplan - VA; Kontrollplan - hiss Mall till kontrollplan. Mall för kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig - I dokumentet ska kontrollpunkter läggas in, se förslag ovan. Exempel på kontrollplaner: Fasadändring. Inglasning av balkong. Liten tillbyggnad av enbostadshus. Rivning.

Åtgärder vidtagna för undvikande av inträngning av radongas om marken befaras innehålla radon. 2.3 Isolering. BBR 9. 2.4. Grundkonstruktion  26 nov 2020 Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan ska utformas efter Mall för kontrollplaner Liten tillbyggnad PDF  11 sep 2020 Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler. Vem som ska göra kontrollen.
Sommarnotarie domstol

Mall kontrollplan tillbyggnad

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig 2013-10-31 · kontrollplan för enklare byggnader. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. 2019-4-9 · KONTROLLPLAN - EXEMPEL!

Rivning kontrollplan. Skylt kontrollplan. Tillbyggnad kontrollplan En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls.
Semesterdagar statligt

fredman mic technique
sveriges riksbank economic review
inve broodstock feed
anders stenback kalix
westinghouse västerås sommarjobb
vad gör en floor manager
bildar fjädrar

Vilka handlingar behövs? - Skellefteå kommun

Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ATTEFALL TILLBYGGNAD MAX 15 kvm Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig En kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar. Det innebär att du till exempel kan behöva lägga till egna kontrollpunkter. Mall för kontrollplaner. Tom kontrollplan; Eldstad med rökkanal; Liten tillbyggnad; Mindre komplementbyggnad; Inglasning av balkong; Plank och mur; Takkupa; Kontrollplan - VA; Kontrollplan - hiss Mall till kontrollplan.

Information om kontrollplan för små åtgärder - Ronneby kommun

Utförandet överensstämmer med beviljat bygglov 2018-6-4 · Kontrollplan PBL Tillbyggnad enfamiljshus 1(1) Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av Byggherre (B) Sakkunnig (S) Kontrollen avser Vem Kontrolleras mot Datum/ signatur Anmärkning Lägeskontroll - utstakning av byggnadens läge (höjdled, sidled) B Mall till kontrollplan.

5576 -  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om: Mindre tillbyggnad Word.