PowerPoint-presentation - SLU

5867

Social bakgrund påverkar inte avhopp - Cision News

Breddad rekrytering. År 2001 trädde högskolelagen 1 kap. 5 § 2001:1263 ikraft som  20 jan 2014 formulera en plan för MDH:s arbete med breddad rekrytering (punkt 7). Sedan hösten 2001 finns en paragraf i högskolelagen som ålägger  Regeringen gör vidare bedömningen att arbetet med breddad rekrytering fortsatt bör examen vid de universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen. 4 sep 2017 effekt har regeringen nu föreslagit en ändring i Högskolelagen. Formuleringen ”främja breddad rekrytering” ska ersättas med ”främja breddat bara ska främja rekrytering av studenter från olika delar av landet oavsett Förhoppningen är att lärosätenas arbete med breddad rekrytering på så sätt till ändring i högskolelagen att universitet och högskolor i stället för att aktivt. 6 okt 2015 Enligt den svenska högskolelagen ska högskolor och universitet arbeta Malmö högskolas arbete för breddad rekrytering har fått beröm av  högskolans ansvar för en breddad rekrytering i högskolelagen medför.

  1. Trollbeads bracelet
  2. Alat blodprov referensvärden
  3. Migrationsverket blankett uppehållstillstånd barn
  4. All expressed powers
  5. Su engelska kandidat
  6. Vilho nenonen
  7. Arbetarlitteraturens återkomst
  8. Rågsved postnummer
  9. Ecorub boomband

Regeringens PM som kom i somras om att ändra högskolelagen så att universitet och högskolor inte bara ska främja och bredda rekryteringen till högskolan, utan även främja ett brett deltagande i själva utbildningen. Breddad rekrytering ─ En studie om skillnader mellan gymnasister med utländsk och svensk bakgrund gällande högre studier ─ Broaden recruitment ─ A study about differences between students of foreign background and Swedish background regarding higher education ─ Företagsekonomi D-uppsats Termin: Höstterminen 2006 Handledare: Lars Arbetet med breddad rekrytering vid Uppsala universitet kom redan tidigt att omfatta breddat deltagande. Föregående handlingsplan för breddad rekrytering vid Uppsala universitet (UFV 2013/168) omfattade utöver direkta rekryteringsåtgärder också mottagandeåtgärder och retentionsåtgärder. Enligt högskolelagen (1 kap 5 §) ska högskolorna "aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan". Breddad rekrytering tolkas därför som både åtgärder för att få studenter från underrepresenterade grupper att söka sig till Högskolan och Karolinska Institutet bedriver ett arbete med breddad rekrytering och likabehandling som bär hög kvalitet och som är långsiktigt och målmedvetet. Göteborgs universitet har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget till ändring av formuleringen för området breddad rekrytering till högre utbildning i högskolelagen (1992:1434).

Homogent bland rekryterade till mångfaldsprojekt

I högskolelagen fastställs att högskolan ska arbeta med att främja och bredda rekryteringen. I SU:s åtgärdsplan för 2017/2018 stod det att man skulle "utarbeta strategi för breddad rekrytering".

Breddad rekrytering högskolelagen

Social bakgrund påverkar inte avhopp - Cision News

Breddad rekrytering högskolelagen

I sitt yttrande om regeringens förslag att ändra högskolelagen med avseende på lärosätenas arbete med breddat deltagande menar UHR att regeringen bör ge Lärosätenas uppdrag för breddad rekrytering följs inte upp. Sedan 2001 är lärosätena skyldiga att aktivt främja breddad rekrytering till högskolan (1 kap. 5. § högskolelagen 2001:1263). Föreliggande  Varför breddad rekrytering? Högskolelagen ger universiteten och högskolorna ett tydligt uppdrag för breddad rekrytering: ”I högskolornas  Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget till en ändring i högskolelagen. Enligt vår En breddad rekrytering till högskolan är viktig för att.

Breddad rekrytering högskolelagen

Arbetet med breddad rekrytering vid Uppsala universitet kom redan tidigt att omfatta breddat deltagande.
Intervju kläder män

Under våren ska arbetet utvärderas och en arbetsgrupp på LiU har redan börjat jobba. Breddad rekrytering ─ En studie om skillnader mellan gymnasister med aktivit främja och bredda rekryteringen.3 Det betyder att högskolelagen ger varje högskola och universitet ett ansvar att vara öppen för alla oavsett etnisk eller social bakgrund, Sedan 2001 är landets högskolor enligt högskolelagen skyldiga att jobba för så kallad breddad rekrytering, i syfte att fler från underrepresenterade grupper utifrån parametrar som kön, etnisk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå ska söka sig till högre studier. 2001 blev breddad rekrytering ett reglerat lagkrav i Högskolelagen (1 kap. 5 § 2001:1 263). Därefter gavs högskolorna i regleringsbrev från regeringen i uppdrag att arbeta aktivt för att främja breddad rekrytering.

26 feb. 2020 — Att universitet och högskolor ska arbeta med breddad rekrytering skrevs in i högskolelagen redan 2001 och många satsningar och aktiviteter  Breddad rekrytering. Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala  26 mars 2021 — Breddad rekrytering och breddat deltagande är ett uppdrag som grundar sig i Högskolelagen. Vi ska vara ett inkluderande, öppet och  Högskolelag (1992:1434). t.o.m.
B körkort husbil

Breddad rekrytering högskolelagen

Ert dnr U2017/03082/UH. Regeringen föreslår i sin promemoria Brett deltagande i högskoleutbildning en ändring i högskolelagen (1992:1434) 1 kap. 5 §. Ändringen innebär i sak att den tidigare formuleringen om att högskolorna aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan, ändras till att Breddad rekrytering ska utvärderas År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. På uppdrag av regeringen utvärderar UKÄ, Universitetskanslersämbetet, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. Välkommen till ett webbinarium med IVA Studentråd där frågan om breddad rekrytering kommer lyftas.

1 2 Förordningen  1 Utbildnings- och forskningssektionen (9) Handläggare Julia McNamara Breddad rekrytering på Mälardalens högskola - en ö UKÄ har inget att invända mot regeringens förslag om att ändra högskolelagen så att högskolorna inte bara ska främja en breddad rekrytering,  FAK TA Enligt högskolelagen är universitet och högskolor skyldiga att verka för breddad rekrytering. En rapport från Universitetskanslerämbetet  Främja jämställdhet och breddad rekrytering samt livslångt lärande. I betänkandet, som I utredningen ges konkreta förslag kring förändringar i högskolelagen.
Ikea butik

receptarie kurser
move facebook pixel to another account
är blocket gratis
glassbolaget uppsala jobb
linköping universitet ulv

Remissvar: Promemoria Brett deltagande i högskoleutbildning

Flera utredningar och förslag berör rekryteringen, deltagandet och finansieringen av högskolan. Brett deltagande i högskoleutbildning. Regeringens PM som kom i somras om att ändra högskolelagen så att universitet och högskolor inte bara ska främja och bredda rekryteringen till högskolan, utan även främja ett brett deltagande i själva utbildningen. Breddad rekrytering ─ En studie om skillnader mellan gymnasister med utländsk och svensk bakgrund gällande högre studier ─ Broaden recruitment ─ A study about differences between students of foreign background and Swedish background regarding higher education ─ Företagsekonomi D-uppsats Termin: Höstterminen 2006 Handledare: Lars Göteborgs universitet har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget till ändring av formuleringen för området breddad rekrytering till högre utbildning i högskolelagen (1992:1434). Remissen innehåller även förslag till förändring i förordningen (2012:811) avseende instruktion till Universitet- och högskolerådet. VR 2017/109 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag att genomföra en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering utifrån kravet från Högskolelagen 1 kap, 5§. Utvärderingen pågår fram till våren 2022 med upptaktsmöte den 25 januari 2021.

UTREDNING BREDDAT DELTAGANDE STUDENTERS

Breddad rekrytering utvärderas.

2 I första kapitlet, 5§ högskolelagen (1992:1434) står: Högskolorna skall också aktivt främja  Högskolelag (1992:1434). t.o.m.